Høye brøytekanter?

Nå som vi har fått en god, gammeldags vinter igjen, får vi mange tilbakemeldinger om høye brøytekanter som reduserer sikt. 

Nytt tilbud til unge realfagsspirer

Bergmo ungdomsskole starter egen realfagklasse for dem som er spesielt interessert i matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag og teknologi. 

For mange opplever Molde kommunestyre som en utrygg møteplass

28 prosent av de folkevalgte i Molde kommunestyre mener at møtearenaen ikke er en trygg møteplass, mens 54 prosent mener at den er det. Det viser en undersøkelse blant kommunestyrerepresentantene som ble utført før jul.

Legger til rette for boligbygging i nærhet til sykehuset

Tre tomter for utbyggere legges ut for salg i Elgsåslia, og opparbeiding av flere boligområder er igangsatt.

Nå starter arbeidet på tomta til Årølia skole

Den observante innbygger har nok registrert at noe skjer på tomta hvor Årølia skole skal bygges, og Molde eiendom KF har allerede mottatt positive tilbakemeldinger fra innbyggere som gleder seg over oppstart av arbeidet. 

Renseanlegget på Cap Clara: Ei miljøinvestering for framtida

Kloakk inneholder tungmetaller, mikroplast og næringsstoffer som kan skade både natur og mennesker. Derfor er norske kommuner underlagt strenge krav til å rense kloakken. Men visste du at Molde kommune faktisk er best i fylket på rensing av avløpet?

Nå er MatVinn-prosjektet godt i gang!

27 familier fra romsdalsregionen er nå godt i gang med prosjektet MatVinn hvor de skal finne ut hvor mye de kan redusere matsvinnet i husholdningen sin. 

574 nye sykkelparkeringsplasser ved skolene

I Molde kommune har åtte skoler, pluss to idrettsanlegg som er mye brukt av skoleelever, fått moderne, trygge sykkelparkeringsplasser.

Klarer din familie å kaste mindre mat?

Er du nysgjerrig på hvor mye mat som kastes hjemme hos deg? Nå kan du og din familie bli med på en utfordring. 

Hva mener brukerne av hjelpemidler i Molde kommune om dagens ordning?

I august fikk 1 000 hjelpemiddelbrukere i Molde kommune tilsendt et brev med invitasjon om å delta i en stor brukerundersøkelse, som omhandler deres erfaringer med dagens tjenester.