Skal du gifte deg?

Molde kommune tilbyr kirkelig og borgerlig vielse

Hvem kan gifte seg borgerlig i Molde?

  • Innbyggere i Molde kommune
  • Personer som er innlagt på sykehus i Molde kommune
  • Personer bosatt i utlandet
  • Personer bosatt i andre kommuner, med og uten tilknytning til Molde

Hvor kan dere gifte dere?

Molde kommune tilbyr vielser i rådstua på kulturskolen og i Molde rådhus. Vi tilbyr ikke vielser utenfor disse seremonirommene. Seremonirom avtales i god tid før vielsen.  Vi pynter med duk, lys og blomsterdekorasjoner. 

Når kan dere gifte dere?

Tid kan bestilles på bestemte fredager mellom 12.00 og 16.00. Selve seremonien tar rundt 10 minutter. 
Her kan du bestille tid til vielse

Før dere kan gifte dere

Folkeregisteret i Skatteetaten må kontrollere om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Hvis begge har norsk personnummer, er det raskest å logge seg inn på skatteetaten.no og søke elektronisk. Alternativt kan dere fylle ut søknad på papir og sende i posten til Skatt Midt-Norge.
Søk om prøvingsattest
 

Forventet behandlingstid hos folkeregisteret er minst 5 til 6 uker. Når vilkårene er prøvd og funnet i orden, utsteder Skatteetaten en prøvingsattest. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret (Skatteetaten). 

Det er viktig at vi har prøvingsattesten to uker før vielsen. Prøvingsattesten sender dere inn via sikker digital post.

Utenlandsk statsborger

Les Skatteetatens informasjon for norske og utenlandske statsborgere her.

Verdt å vite

Kontakt

Vielse
E-post
Mobil 47 75 47 27

Adresse

E-post: 
vielse@molde.kommune.no

Postadresse:
Molde kommune
v/ Ingeborg Andersen
Rådhusplassen 1
6413 Molde