Eiendomsskatt og kommunale eiendomsgebyr

Hvor ofte vil du ha fakturaen?

Synes du fakturaene for eiendomsgebyr og eiendomsskatt har så store beløp at de blir vanskelige å håndtere? Eller kanskje synes du at de kommer alt for ofte, og at det er enklere for deg å få faktura en gang per år?

Nå kan du enkelt justere fakturahyppigheten selv