Vil høre hva området på Grandfjæra vest kan brukes til

Molde kommune og Statens vegvesen skal lage en mulighetsstudie for Grandfjæra vest. Nå inviterer de til et åpent møte for å få innspill til hva området kan brukes til.

Store forbedringer i demensomsorgen med TID-modellen

Innføring av TID-modellen har ført til betydelige forbedringer i omsorgen for pasienter med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD).

Innsparingstiltak 2024: Hva er vedtatt og hva skjer videre?

I to runder har moldepolitikerne kuttet i årets budsjett. Hvorfor måtte de gjøre det? Og hva er vedtatt, egentlig? Er vi i mål nå? Kommunedirektøren oppsummerer og forklarer.

Tiltak for økonomisk balanse 2024

Molde kommune må redusere kostnadsnivået for å unngå betydelige underskudd både i år og i årene framover. Politikerne diskuterte en rekke kuttforslag i formannskapsmøtet 18. juni og i kommunestyremøtet 20. juni. 

Samarbeid om digitalisering av hjelpemiddellager

Et av prosjektene i Smart Molde har vært etableringen av Molde helse- og mestringsarena. I april var det offisiell åpning av bygget og hjelpemiddelforvaltningen kunne flytte inn i nye lokaler. I løpet av prosjektet har ni arbeidsgrupper vært involvert for å ikke bare bygge et bygg, men også se på hvordan vi leverer tjenestene våre.

Onsdag testes nødvarsel på sms og med tyfonene

Onsdag 12. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Valg av meddommere - til offentlig ettersyn

Molde kommune skal for perioden 2025-2028 velge meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. I tillegg skal kommunestyret oppnevne skjønnsmedlemmer og velge medlemmer til forliksrådet. 

Velkommen til Flerkulturelle Molde!

Fra 03. til 08 juni blir det flere gratisarrangement og aktiviteter som foredrag, danseforestillinger, kunstinstallasjoner, workshops, og aktiviteter for barn, ungdom og voksne. 

Årets Sommerles starter 1. juni med kickoff på Molde bibliotek

Nå er det klart for årets Sommerles og Molde bibliotek arrangerer kickoff lørdag 01. juni kl. 12.00. Det blir visning av årets Sommerles-film med Victor Sotberg og Odin Helgheim, bokanbefalinger og en smakebit på årets Sommerles-fortelling, Fanget i spillet.

Nytt tilbud på Molde bibliotek hvor du kan få se noen av verdenslitteraturens største navn

Nå kan du komme til Molde bibliotek og se utvalgte arrangement på storskjerm strømmet direkte fra Litteraturhuset i Oslo - gratis.