Velkommen til gjestebud om barn og unges oppvekstmiljø i Molde kommune

Vil du være med på å si hva du tenker er viktig for barn og unge sitt oppvekstmiljø i Molde kommune? Ta med barna, møt andre og snakk sammen om hva som må til for å få en god barndom i kommunen vår. 

Bli med på borgertoget 2024!

17. mai-komitéen i Molde sentrum oppfordrer alle kommunens lag og foreninger til å delta i årets borgertog. Påmeldingsfrist 10.april. 

Usikker is på Bergsvatnet i Moldemarka

Alle som er på tur i Moldemarka oppfordres til å ikke begi seg ut på Bergsvatnet.

Årsregnskap Molde kommune 2023

Årsregnskapet for 2023 er nå klart og Molde kommune som konsern fikk i 2023 et driftsresultat på minus 90,1 millioner kroner.

Arrangerte strikketreff for å støtte brystkreftsaka

Tidlegare denne månaden gjekk Nobel seniorsenter i gang med ein strikkeaksjon med mål om å farge trea i Molde sentrum rosa. Målet med aksjonen er å visa solidaritet med brystkreftramma. 

Vil du bli elev ved Molde kulturskole?

Kulturskolen tilbyr opplæring i dans, kunst, musikk, skriving og teater. Søknadsfrist for hovedopptaket er 15. mars. 

Moldebiblioteka med gode besøkstal

Utlånstala på bøker til barn og unge er på veg oppover, besøkstala er tilbake til normalen etter pandemien, og biblioteket jobbar på for å nå ut til stadig fleire. 

Vil du bli den nye Stikk UT! -kunstneren?

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre friluftsråd søker etter ny kunstner til årets Stikk UT!-krus og -skåler. Innsendingsfrist 15.mars. 

Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen

Dette er et kurs for foreldre til barn under skolealder som ønsker å bli bevisst på samspillet og hva som skjer mellom foreldre og barn i ulike situasjoner. 

IPluss - et gratis kurs i personlig økonomi

Trenger du hjelp til å håndtere din daglige økonomi? NAV Molde arrangerer gratis kurs til deg.