Aktuelt

Molde formannskap behandlet i møte 26. mai sak om valg av meddommere til Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett og ligger her ute til alminnelig ettersyn

Skrankene i Molde rådhus og på kommunehuset i Eidsvåg får begrenset åpningstid framover.
Det gjelder fra uke 22 og ut skoleferien.

Ønsker du å bidra til utviklingen av det kommunale fosterhjemsarbeidet i Møre og Romsdal? Da bør du sjekke ut denne prosjektstillingen. Den medfører reisevirksomhet i hele fylket og har mulighet for hjemmekontor. 

Kommuneoverlegen i Molde kommune har i dag vedtatt å oppheve det lokale vedtaket fra 2. april som påla campingplasser og gjestehavner å stenge sanitæranlegg og felles oppholdsrom og kjøkken på grunn av smitterisiko.

Ansatte innen helse og omsorg har siden midten av mars bare fått lov til å arbeide ved ett spesifikt arbeidssted. Dette for å hindre smittespredning mellom avdelinger, enheter og kommuner. Nå åpner Molde kommune opp for at du igjen kan jobbe i flere av kommunens enheter, i en annen kommune eller hos helseforetaket. 

Det er avdekket funn av legionallabakterier ved Skåla omsorgssenter.  Det er tatt fem prøver av dusjer i ulike rom, og alle prøvene inneholdt for høye verdier av legionella. Ingen beboere eller ansatte har symptomer som kan tyde på at de er smittet av bakterien, som kan utløse lungebetennelse.

Nå står barnehageansatte klare til å ta i mot barna i barnehagene igjen! Nesten alle barnehagene i Molde tar imot barna fra mandag 20. april. Alle foreldre/foresatte er blitt kontaktet, slik at de vet når de kan møte opp. Ansatte har brukt tiden til forberedelser godt. Barna blir organisert i små grupper og dagen blir fordelt godt med mye utetid. 

I Midsund skal vegen til Holsvatnet utbedres. Arbeidet starter mandag 20. april og det vil pågå fram til midten av juni. Entreprenøren arbeider fra mandag til torsdag kl 07.00 - 20.00. Disse dagene bør du unngå Holsvatnet som turmål. Fra fredag til søndag er vegen åpen og du kan bruke den som vanlig.