Aktuelt

Kart- og eiendomsinformasjon kan ikke oppdateres i en periode. Dette kan gi forsinkelser i kjøp og salg av eiendom, og har konsekvenser for eiendomsmeglere som kjøper meglerpakker.

Har du tanker om hvordan Lillekollen barnehage og området rundt bør utvikles? Molde kommune ønsker å bygge Norges smarteste barnehage og trenger innspill på bærekraftige og innovative løsninger. Møtet er åpent for alle!

Ved den nye sjøfronten i Molde blir det lagt til rette for uteservering på en del av området, og arealet skal nå leies ut.

Denne uka arrangeres "Egenberedskapsuka" for første gang. Her får du gode råd og anbefalinger som kan hjelpe deg hvis noe skulle skje.

Helsetjenesten i Molde kommune arrangerer instruktørkurs!

Her finner du en oversikt over politiske møter i oktober.

Fredag 16. august tennes gatelysene Molde. I år som tidligere skjer dette rundt skolestart.

Molde Eiendom KF tilbyr nå leietakere i kommunale gjennomgangsboliger å kjøpe en kommunal utleiebolig på gunstige vilkår. Satsingen kalles «leie til eie» og har som mål å gi flere innbyggere muligheten til å eie sin egen bolig.

Miljødirektoratet bidrar med èn million kroner til å ruste opp Kringstadbukta.  Med en kommunal pott på 1,5 millioner kroner gir det til sammen 2,5 millioner til det populære friluftslivsområdet.  

Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.