Aktuelt

Få tak i plan- og utviklingsutvalgets sak 1/18 under. Saken er vedlegg til kommunestyrets sak 66/19  Detaljregulering for Julsundvegen 91-93 - Sluttbehandling del 1

 

 

Ved den nye sjøfronten i Molde blir det lagt til rette for uteservering på en del av området, og arealet skal nå leies ut.

Denne uka arrangeres "Egenberedskapsuka" for første gang. Her får du gode råd og anbefalinger som kan hjelpe deg hvis noe skulle skje.

Helsetjenesten i Molde kommune arrangerer instruktørkurs!

Julegrana tennes 28. november klokka 17.00.

Opphever kokeanbefaling etter ledningsbrudd.

Her finner du en oversikt over politiske møter i oktober.

Fredag 16. august tennes gatelysene Molde. I år som tidligere skjer dette rundt skolestart.

Molde Eiendom KF tilbyr nå leietakere i kommunale gjennomgangsboliger å kjøpe en kommunal utleiebolig på gunstige vilkår. Satsingen kalles «leie til eie» og har som mål å gi flere innbyggere muligheten til å eie sin egen bolig.

Miljødirektoratet bidrar med èn million kroner til å ruste opp Kringstadbukta.  Med en kommunal pott på 1,5 millioner kroner gir det til sammen 2,5 millioner til det populære friluftslivsområdet.