Aktuelt

Oppheving av kokeanbefaling i Midsund

Det er mottatt svar på vannprøver og disse viser god vannkvalitet.

Kjellbjørn Riise Johansen får Molde kommunes frivilligpris 2023

"Kjellbjørn har hatt en egen evne til å få med seg folk i ulike prosjekter som har kommet lokalsamfunnet til gode der han bor. Ildsjeler som han er noe et hvert lokalsamfunn har bruk for."

Åpent møte om Molde helse- og mestringsarena

I høst åpner Molde helse- og mestringsarena på Bergmo. Her skal hjelpemiddelforvaltningen flytte inn, og det skal skapes en visningsarena for hjelpemidler, helse- og mestringsteknologi og andre smarte løsninger for å kunne bo trygt hjemme. 

Liv Karin Lange og Per Hammervold får Molde kommunes kulturpris 2023

Liv Karin Lange og Per Hammervold har i et langt musikerliv skrevet, framført og gitt ut musikk innenfor populærmusikksjangeren, med molderegionen som viktigste nedslagsfelt. Det har de gjort både sammen, som Blå sko, og hver for seg.

Åpent informasjonsmøte om enkle byggesaker

Skal du bygge noe og er usikker på om du må søke?  Velkommen til åpent informasjonsmøte om enkle byggesaker mandag 8. mai kl. 16.00-18.00. 

GassROR IKS gir 5,27 mill. kroner til regional utvikling

 Styret i GassROR IKS har innvilget tilsagn på nye 5,2 mill. kroner til regional utvikling. Hittil i år har det interkommunale selskapet gitt hele 21,9 mill. kroner i utviklingsmidler.

Vil du tilby praksisplass?

Mange flyktninger trenger en praksisplass. Kan arbeidsplassen din bidra?

Bydrifta brøyter vei!

I vinter har Molde bydrift sine brøytebiler hatt digitaliserte brøyteroder på skjerm i bilene. – At vi har gjort dette som et pilotprosjekt og fått testa ut et system, gir oss et mye bedre grunnlag for å lage et godt konkurransegrunnlag før innkjøp, sier enhetsleder Stine Breivik.

Molde kommunes årsapport for 2022

Møt oss om planprogram for Lundavang og Stuevollen

Har du spørsmål eller innspill til planprogrammet kan du møte oss fra enhet for samfunn og plan på innbyggerlaben INNOM onsdag 19. april kl. 09.00–15.00. Velkommen INNOM!