Aktuelt

Tirsdag 15. oktober blir den internasjonale eldredagen markert med følgende program:

Her finner du en oversikt over politiske møter i oktober.

Hvordan kan du reise mer miljøvennlig i Molde? Må bilen være med overalt, eller kan du gå, sykle eller ta bussen i stedet? Når europeisk mobilitetsuke markeres i Molde 15. – 21. september, så er det vanene våre som utfordres.

Få tak i dokumentene til plan- og utviklingsutvalgets behandling av sak 46/19 Detaljregulering for Julsundvegen 91-93 - Sluttbehandling del 1

 

 

Fredag 16. august tennes gatelysene Molde. I år som tidligere skjer dette rundt skolestart.

Molde Eiendom KF tilbyr nå leietakere i kommunale gjennomgangsboliger å kjøpe en kommunal utleiebolig på gunstige vilkår. Satsingen kalles «leie til eie» og har som mål å gi flere innbyggere muligheten til å eie sin egen bolig.

Molde vann og avløp melder om urenset kloakk som har gått i fjorden ved Cap Clara.

Badestranda som ble stengt 5. juli er nå "friskmeldt", og åpnes igjen.

Miljødirektoratet bidrar med èn million kroner til å ruste opp Kringstadbukta.  Med en kommunal pott på 1,5 millioner kroner gir det til sammen 2,5 millioner til det populære friluftslivsområdet.