Møt oss om planprogram for Lundavang og Stuevollen

Møt oss om planprogram for Lundavang og Stuevollen

Har du spørsmål eller innspill til planprogrammet kan du møte oss fra enhet for samfunn og plan på innbyggerlaben INNOM onsdag 19. april kl. 09.00–15.00.

Velkommen INNOM!

Hvordan skal vi utnytte Lundavang og Stuevollen etter at sjukehuset flytter til Hjelset?

Vi har laga planprogram og ber om innspill til planarbeidet, planprosessen, behovet for utredninger og planavgrensningen. Vi ønsker også innspill til tre forskjellige alternativer for bebyggelse:

Alternativ 1: Bevaring
Alternativ 2: Høyt og konsentrert
Alternativ 3: Tett og lav

De tre alternativene kan også kombineres med hverandre.

Les mer om de tre alternative løsningene og forslag til planprogram.

Frist for å komme med innspill til planprogrammet er 27. april.

Grønne elementer som utvikles i planområdet for best mulig tilrettelegging for en helhetlig grønnstruktur. Illustrasjon.: Pir 2.

Møt oss

Har du spørsmål eller innspill til planprogrammet kan du møte oss fra enhet for samfunn og plan på innbyggerlaben INNOM onsdag 19. april kl. 09.00–15.00.

Velkommen INNOM!

Innbyggerlaben INNOM ligger i Storgata 44 i Molde.