Bydrifta brøyter vei!

Bydrifta brøyter vei!

I vinter har Molde bydrift sine brøytebiler hatt digitaliserte brøyteroder på skjerm i bilene.

– At vi har gjort dette som et pilotprosjekt og fått testa ut et system, gir oss et mye bedre grunnlag for å lage et godt konkurransegrunnlag før innkjøp, sier enhetsleder Stine Breivik.

I vinter har både bydrifta og innleide entreprenører fått installert lesebrett i brøytebilene. – Dette gir en mye bedre oversikt over brøyteroda, sier sjåfør Christian Wiik Bjørneboe hos Molde bydrift.

Lesebrett montert i brøytetraktor. Foto. - Klikk for stort bildeLesebrett montert i brøytetraktor.

– Etter hvert som vi brøyter får de inntegnede vegene på skjermen grønn farge, og skulle en av mine kollegaer trenge hjelp på en rode, er det enkelt for meg å jobbe i en annen rode, også. Tidligere hadde vi ei papirblekke i bilen som vi bladde i for å få oversikt over roda, og vi hadde selvsagt ingen mulighet til å følge med på status og framdrift på andre sine roder.

– Vi kan også legge inn kjente hindringer, som for eksempel forhøyde kumlokk i vegen som vi må løfte plogen for. Slik blir dette er godt verktøy for oss som er ute og brøyter, fortsetter Christian.

– Det er også et godt verktøy for oss som jobber inne, supplerer enhetsleder Stine Breivik. Dersom brøyterne møter hindringer som gjør at de ikke kommer frem og får gjort jobben sin, tar de bilder og legger inn i systemet. Da har vi en forklaring til de som tar kontakt om at det ikke er brøyta. Systemet viser klokkeslett og grunn til at for eksempel hele gata ikke er brøytet denne dagen.

Når vi har gjort oss noen flere erfaringer vil kartet også legges tilgjengelig for publikum via nettsida, fortsetter Stine.

Bilde tatt fra sjåførplass i brøytebil. Viser plog og bil som står parkert foran på vinterveg. Foto. - Klikk for stort bildeSkjermdump fra systemet som Molde bydrift har testa ut i vinter. Her dokumenteres at en parkert bil sperrer for brøytebilen.

Pilotprosjekt for et godt konkurransegrunnlag

Det var Molde bydrift som meldte inn behovet for et slikt system til ROR IKT. Dette førte til at bydrifta ble pilot for alle ROR-kommunene og fikk finansiering fra Smart Molde-midler.

Det å få være pilot og å kunne bruke et system gjennom vinteren gir oss verdifull kunnskap som kommer godt med når vi skal utarbeide et konkurransegrunnlag for innkjøp, sier Stine Breivik. 

– Selv om vi ikke har gjennomført en fullstendig gevinstkartlegging ennå, så ser vi allerede nå at systemet gir oss store gevinster i egen drift. Svar på publikumshenvendelser blir både mer effektive og faktabaserte. Vaktleder har oversikt over all drift, og vi sparer telefoner til innleide entreprenører siden vi i sanntid kan se om de er ute. Også fakturering av timer til entreprenørene blir enklere når kjøringen logges.

Enhetsleder Stine Breivik. - Klikk for stort bildeEnhetsleder for Molde bydrift, Stine Breivik.

Nytt nivå på dokumentasjon

– Systemet gir oss også god dokumentasjon, fortsetter Stine. Vi har tidsangivelser og bilder som kan brukes i forsikringsskader på gjerder, biler eller lignende, eller ved spørsmål om tjenestekvaliteten vi leverer. 

– Vi kan også gjennomføre fakturakontroll på innleide entreprenører og systemet forenkler også fakturering for entreprenørene. Har entreprenøren flere roder vil også den som er ansvarlig hos entreprenør ha oversikt over sine sjåfører til enhver tid. 

Systemet kan også bli en del av vårt kvalitetsstyringssystem, som et tillegg til kvalitetssystemet vi allerede har, fortsetter Stine.

Fortsetter med testing, evaluering og felles anskaffelse

Mann i arbeidsklær sitter i lastebil og peker på et lesebrett. Foto. - Klikk for stort bildeJan Inge Havnen viser lesebrettet i kostebilen.

Nå som brøytesesongen er over, fortsetter Molde bydrift å teste ut systemet de er pilot for, og bruker det også ved utføring av gatefeiing og kantklipp. Deretter blir det gjennomført evaluering med egne sjåfører og innleide entreprenører. 

Målet er felles anskaffelse for alle ROR-kommunene. ROR innkjøp vil invitere aktuelle leverandører til markedsdialog der leverandørene orienterer hva de kan tilby, og bydrifta informerer om sine behov ut fra erfaringer i prosjektperioden. Dette blir grunnlaget for konkurransen som skal lyses ut.