Åpent møte om Lundavang og Stuevollen

Hvordan skal vi utnytte Lundavang og Stuevollen etter at sjukehuset flytter til Hjelset?

Velkommen til åpent møte på Bekkevoll ungdomsskole 2. mars kl. 18.00–20.00.

Kom og hør om:

  • planprogrammet: hvilke alternativer det skal jobbes videre med, hvilke utredninger det er behov for, og hvordan planprosessen er videre
  • medvirkningsaktivitetene vi har hatt i tidlig fase og hvilke resultater det har ført til
  • stedsanalysen: vi har kartlagt hvilke kvaliteter som finnes i området i dag og hvordan de som bruker området opplever det
  • mulighetsstudiet: hvilke muligheter finnes for Lundavang-området

Alle interesserte er velkomne!

Les mer på molde.kommune.no/lundavang