Klima og miljø

Hva gjør Molde kommune på klima- og miljøområdet og hva kan du eller din bedrift gjøre for å bidra til klimaomstillingen?

Se våre temasider om klima og miljø.