Barnehage

Har du levert søknad om barnehageplass før 1. desember?

For å være med i hovedopptaket i 2023 må du ha søkt etter 1. desember 2022. Så hvis du leverte søknad før 1. desember, må du trekke denne og legge inn på nytt.

Dette gjelder både for søknad om ny barnehageplass og for søknad om overføring til annen barnehage.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars!

Her logger du inn for å trekke søknaden / legge inn ny søknad