Barnehage

Frist for å søke barnehageplass er 1. mars

Hvis du ønsker opptak i barnehage i 2022-2023, må du søke innen 1. mars.

Her kan du lese mer om hvordan du søker