Barnehage

Har du levert søknad om barnehageplass før 1. desember?

For å være med i hovedopptaket i 2023 må du ha søkt etter 1. desember 2022. Så hvis du allerede har levert søknad, må du slette denne og legge inn på nytt etter 1. desember.

Dette gjelder både for søknad om ny barnehageplass og for søknad om overføring til annen barnehage.

Her logger du inn for å slette søknaden / legge inn ny søknad