Spørsmål om koronaviruset?

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) er et brannvernsamarbeid mellom kommunene Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll. Samarbeidet har ansvaret for brannberedskap, forebyggende tjenester og utføring av tilsyn/feiing i disse kommunene.

På brannvernsamarbeidet sine nettsider www.norbr.no finner du informasjon om brannsikkerhet, skjema for melding om bålbrenning eller arrangement, søknad om salg av fyrverkeri, innmelding av ildsted, boligalarm med direktevarsling, brannvesenets kursoversikt og kontaktinformasjon.