Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

På brannvernsamarbeidet sine nettsider www.norbr.no finner du informasjon om:

  • bål og grilling
  • ildsted, feiing og tilsyn
  • brannsikkerhet
  • hva du må gjøre hvis du skal ha et stort arrangement
  • salg av fyrverkeri
  • boligalarm med direktevarsling
  • brannvesenets kursoversikt
  • kontaktinformasjon med mere

www.norbr.no

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) er et brannvernsamarbeid mellom kommunene Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll. Samarbeidet har ansvaret for brannberedskap, forebyggende tjenester og utføring av tilsyn/feiing i disse kommunene.