— Man får igjen evig mye for investeringen

Det er stort behov for flere praksisplasser for flyktninger som kommer til Molde. På Rema 1000 Moldegård og hos Brødrene Langset AS har de bare gode erfaringer.

Flyktningtjenesten i Molde kommune tar imot flere hundre personer årlig, og mange av disse er voksne som skal delta i introduksjonsprogrammet med mål om å få arbeid eller utdanning. Det er stort behov for flere praksisplasser.

Les mer om praksisplasser, og ta kontakt hvis din bedrift er interessert

Språktrening på jobb

Ihor Voloshyn er 21 år og flyktning fra Ukraina. Han har bodd i Molde i seks måneder, og tre av dem har han vært deltid i praksisplass på Rema 1000 på Moldegård. Han snakker tilnærmet flytende norsk, og takker språktrening gjennom praksisplassen mye for det.

— Jeg trives så godt her, både i byen og på jobben. Målet er å få fast deltidsstilling her mens jeg studerer, sier han. Ifølge Ihors sjef, kjøpmann Jakob Dahl Mejrup, er Ihor godt i rute for å nå det målet.

— Ihor har en bratt utvikling i språkferdigheter, og i ferdigheter som trengs for å lykkes i jobben. Han er nysgjerrig, stiller spørsmål, er engasjert, og skaper mye ut av oppholdet her. Det er en glede å ha Ihor her. Han bidrar positivt inn på arbeidsmiljø, arbeidsinnsats og butikkstandard. Han setter standarden for at jeg ønsker å ta imot flere fra Flyktningtjenesten.

—Utelukkende positive erfaringer

Kjøpmann Mejrup forteller at samarbeidet med Flyktningtjenesten er godt.

— De er på ballen med oppfølging, og er alltid tilgjengelig med ressurser og svar når jeg lurer på noe. Jeg håper flere bedrifter får øynene opp for dette, for dette er «good business» for bedrift, samfunn og flyktningene. Man får igjen evig mye for investeringen i opplæring og oppfølging.

To menn står foran en vegg med frukt-hyller. Foto.  - Klikk for stort bildeKjøpmann Jakob Mejrup (tv) og Ihor Voloshyn(21) fra Ukraina. Sistnevnte har praksisplass på Rema 1000 Moldegård. Kjøpmann Jakob Mejrup er strålende fornøyd både med Ihor og med samarbeidet med Flyktningtjenesten.

Økonomisk og samfunnsmessig gevinst

— Rent økonomisk betrakter jeg dette som veldig lønnsomt for meg. Jeg investerer noen timer med opplæring og oppfølging av kandidatene, og får igjen 1-9 måneders gratis arbeidskraft som avlaster grunnbemanningen. De erstatter ikke grunnbemanningen, men tilfører bedriften flere timer som gir økt butikk-kvalitet i form av for eksempel mindre køer og bedre fylte hyller, sier Jakob Dahl Mejrup.

Han legger til at få jobbe med å få folk ut i jobb er en god indre motivasjon.

— Å få oppleve utviklingen i selvtillit, kompetanse og holdninger til en stønadsmottaker som blir skatteyter, er en helt fantastisk oppgave å få jobbe med. Det er med stolthet at jeg kan si at vi i løpet av min tid som kjøpmann har flyttet rundt tjue mennesker i starten av jobbkarrieren ut i fast jobb. Rent samfunnsøkonomisk er det ikke småpenger dette samarbeidet mellom stat og bedriften min bidrar med, i tillegg til de mellommenneskelige gevinstene.

— Viktig at vi tar ansvar

Agnieszka Ratajewska er HR-manager hos Brødrene Langet AS. Hun skryter av både egen bedrift, Flyktningtjenesten og praksiskandidat Inna Shaforost fra Ukraina.

— Vi er en samfunnsengasjert arbeidsgiver og ønsker å samarbeide med Flyktningtjenesten for at alle skal ha like muligheter, føle tilhørighet, være med å bidra positivt og være til støtte for mennesker som har måttet flykte fra sitt hjemland. Det har vært veldig hyggelig og lærerikt å bli kjent med Inna. Inna har god erfaring innen markedsføring og vi har tilrettelagt slik at hun kan bruke sin kompetanse.

Hun forteller at bedriften kommer til å fortsette samarbeidet med Flyktningtjenesten

— Praksisplasser er noe som vi absolutt vil anbefale andre bedrifter. Skal vi lykkes med integreringen er det viktig at vi som arbeidsgiver tar ansvar og gir mulighet til de som trenger det.

Les mer om praksisplasser, og ta kontakt hvis din bedrift er interessert