Aktuelt

Har hekken og buskene dine vokst? Før skolestart er det ekstra viktig at du klipper hekken.

Det skal bli tryggere å ferdes gjennom Hjertøysundet. 12. oktober starter Kystverket arbeidet som skal gjøre sundet bredere og dypere. Arbeidet vil pågå fram til nyttår.

Asfaltarbeidet i Gideonvegen starter tirsdag kveld. Ett kjørefelt holdes åpent for trafikk. Romsdalsgata er ferdig, og blir åpnet i løpet av formiddagen.

Testanlegget på Træffhuset rigges ned. Fra mandag 29. juni foregår koronatestingen på Nøisomhed, nærmere bestemt utenfor vannbehandlingsanlegget til Molde vann og avløp KF. Her skal innbyggere i Molde teste seg dersom de har mistanke om at de er smittet av koronaviruset. 

Selv om det er nok vann i vannkildene må vi tenke på vannforbruket – dette skyldes kapasitet på ledningsnett og anlegg

Her kan du se opptak av webinaret

Via "min side" på molde.kommune.no finner du enkelt opplysninger om eiendommen din. 

Molde formannskap behandlet i møte 26. mai sak om valg av meddommere til Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett og ligger her ute til alminnelig ettersyn