Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen

Dette er et kurs for foreldre til barn under skolealder som ønsker å bli bevisst på samspillet og hva som skjer mellom foreldre og barn i ulike situasjoner. 

IPluss - et gratis kurs i personlig økonomi

Trenger du hjelp til å håndtere din daglige økonomi? NAV Molde arrangerer gratis kurs til deg.

Oppvekstplan – varsel om oppstart av planarbeid

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en ny temaplan for oppvekst 2024-2028. Oppvekstplanen skal være en plan for hvordan Molde kommune skal tilrettelegge for at barn og unge i kommunen skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø.

Feirer samenes nasjonaldag i domkirken

Tirsdag 6. februar kl. 19 blir det holdt festgudstjeneste i Molde domkirke. Det er den første festgudstjenesten som skal avholdes i domkirken i anledning samenes nasjonaldag. Ordfører Trygve Grydeland deltar. Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjne! Vuorbbe biejvijn!

Nytt kildesorteringssystem på Idrettens hus

Det nye systemet skal gjøre det lettere å kildesortere i tillegg til å lære barn og unge om viktigheten av miljøvennlige praksiser og ansvarlig avfallshåndtering. 

Vil du bli meddommer?

Hvert fjerde år velger vi nye meddommere som skal gjøre tjeneste i domstolene.  Nå skal vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025–2028.  Noe for deg? Meld din interesse innen 1. mars!

Ingunn Mathisen ansatt som daglig leder

Ingunn Mathisen er ansatt som daglig leder for Molde eiendom KF.

Molde kommune stenger Meringdalsvegen

Molde kommune har besluttet å stenge Meringdalsvegen for all trafikk. Det blir satt opp fysiske sperrer i løpet av fredag formiddag. 

Ekstremværet "Ingunn" – Vakttelefoner og Meld ifra

Lurer du på hvor du skal melde i fra om skader eller hendelser i forbindelse med ekstremværet “Ingunn”? 

Slik forbereder du deg på ekstremværet "Ingunn"

Dette er myndighetenes råd til deg som oppholder deg i området med ekstremvarsel: