Aktuelt

Utbrot av saueskabbmidd

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Norge. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

Vi tester ut smarte avfallsbeholdere i sentrum

Smarte avfallsbeholdere gir beskjed når de skal tømmes og komprimerer avfallet for bedre kapasitet. Nå settes de ut i Molde sentrum.

Vanningstips

Vanner du hagen riktig sparer du tid og krefter, gressplenen blir mer robust og du unngår også unødig forbruk av vann.

Temaplan idrett og fysisk aktivitet 2021-2025.

Molde kommune har gjennomført digitalt oppstartsmøte for arbeidet med ny Temaplan idrett og fysisk aktivitet. 

Kurs for deg som har demens og din nærmeste

"Møteplass for mestring" er et kurstilbud for deg som har fått demens før 65-årsalder og din nærmeste pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

Lokaler til Molde voksenopplæringssenter

Molde kommune, ved Molde voksenopplæring, ser på muligheten for å leie, eventuelt bygge, egnede skolelokaler for Molde voksenopplæringssenter.

30.04.21: Torgeir Haukebø er ny daglig leder ved Molde eiendom KF

Torgeir Haukebø (46) er tilsatt som ny daglig leder i Molde eiendom KF. -Vi er svært glade for at Torgeir takket ja til å bli Molde eiendoms nye leder, sier styreleder Arild Svensli. Med Torgeir Haukebø får det kommunale foretaket en engasjert leder med god kompetanse og erfaring fra lederstillinger i både privat og kommunal sektor.

Marianne Stokkereit Aasen tilsatt som ny kommunedirektør

Et enstemmig kommunestyre vedtok 29. april å tilsette Marianne Stokkereit Aasen som ny kommunedirektør.

22.04.21: Innstiller Marianne Stokkereit Aasen som kommunedirektør i Molde

Marianne Stokkereit Aasen innstilles som ny kommunedirektør i Molde kommune. Innstillingen er enstemmig fra ansettelsesutvalgets side. Hun tilbys topplederjobben dersom formannskapet og kommunestyret slutter seg til saken i neste uke.

Ny daglig leder i Molde kommunale Pensjonskasse

Lars J. Larsen (52) er ansatt som ny daglig leder i Molde kommunale Pensjonskasse. Han tar over etter Magne Orten, som går av med pensjon til sommeren.