Aktuelt

19.08.21: Ett nytt smittetilfelle i Molde

Molde kommune har fått melding om et nytt smittetilfelle som er koblet til utbruddet ved Høgnakken barnehage. Vedkommende er satt i isolasjon og smittesporingen er avsluttet.

18.08.21: To nye smittetilfeller i Molde

Molde kommune har i dag fått melding om to nye smittetilfeller og begge er barn ved Høgnakken barnehage. Tilfellene utløser ikke behov for å stenge avdelinger. Barnehagen har innført tiltak for å hindre ytterligere spredning, og styrer har i dag orientert foreldrene om situasjonen.

Forslag til tiltak i sektor for helse og omsorg

Administrasjonen har lagt fram ulike forslag til tiltak for å komme i økonomisk balanse i neste års budsjett.

Skolestart 23. august

Se oversikt over når skolene starter mandag 23. august.

17.08.21: Nå framskyndes andre vaksinedose

I uke 34 mottar Molde kommune 6342 vaksinedoser. Antallet er rekordhøyt, og gjør at kommunen kan framskynde tidspunktet for dose 2 for de som har fått time før 13. oktober.

17.08.21: Fem nye smittetilfeller i Molde

Molde kommune har fått melding om fem nye smittetilfeller i løpet av det siste døgnet. Fire av de smittede er i samme familie. Det femte tilfellet har ingen sammenheng med denne familien, og smittekilden til vedkommende er fortsatt ukjent. Smittesporing pågår.

Asfaltering i deler av Moldelivegen i uke 33

Denne uken starter arbeidet med å asfaltere deler av Moldelivegen. Asfalteringsarbeidet vil foregå i strekningen mellom krysset Frænavegen/Moldelivegen og krysset Moldelivegen/Fjellbruvegen. 

14.08.21: Ett nytt smittetilfelle i Molde

Har du vært på Moldetorget, Cubus eller Milano 9. august? Eller på Roseby 10. august?

Har du vært på Brun og Blid 9. eller 10. august mellom kl 20-22?