Aktuelt

Meringdalsvegen er åpen

Meringdalsvegen ble i dag åpnet for fri ferdsel.

Markering av verdens overdosedag 31. august

Torsdag 31. august markerer vi verdens overdosedag for å sette fokus på overdoseutfordringene, og vise respekt til dem vi har mistet av overdose, samt deres pårørende. Vi har stand på torget i Molde sentrum, fra kl. 11.00 - 15.00. 

Nye medlemmer til råd

Ifølge kommuneloven er alle kommuner pålagt å ha et råd for unge, et råd for eldre og et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Nå ber vi funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og organisasjoner for eldre om å fremme forslag til representanter og vararepresentanter.

Åpent møte om mobilitet i Molde

Hvordan synes du det er å gå, sykle, reise kollektivt, være yrkessjåfør eller kjøre bil i Molde? Hvordan ønsker du at folk, varer og tjenester skal bevege seg rundt i byen vår? 

Frænavegen – nye vann- og avløpsledninger

Oppstart planlegging: april 2022 Oppstart bygging: medio august 2023 Antatt ferdigdato: desember 2023

Åpent informasjonsmøte i Vistdal, 16. august 2023

Molde kommune inviterer grunneiere og andre interesserte til åpent informasjonsmøte på samfunnshuset i Vistdal, onsdag 16. august klokken 15.00.

Få hendelser i Molde kommune som følge av ekstremværet

Ekstremværet Hans har så langt ikke ført til alvorlige hendelser eller skader i Molde kommune. Det er meldt mye nedbør gjennom tirsdagen, så Molde kommune opprettholder beredskapen inntil videre.

Vistdal: Kommunen opphever anbefaling

De som bor langs fylkesveg 6010 i Vistdal kan dra tilbake til eiendommene sine i dag, onsdag 9. august. I henhold til varsom.no er farenivået i området nedskalert fra orange til gult.  

Elva i Vistdalen er ryddet for trær

Elva Visa er nå ryddet for trær etter at Molde kommune satte i gang med oppryddingsarbeid i elva lørdag morgen .

Vistdal: Det blir ryddet i jordmasser gjennom helga

Gjennom helga skal Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune få fjernet masser etter jordskredene som rammet Vistdal sist søndag. Det er NVE som anbefaler at arbeidet igangsettes snarest mulig.