Aktuelt

Brannøvelse i Molde parkeringshus enkelte dager i oktober

Det vil bli gjennomført brannøvelse i Molde parkeringshus noen utvalgte dager i oktober. Parkeringshuset vil av den grunn bli helt stengt i tidsrommet 09.50-11.30 på mandag 9. oktober, tirsdag 10. oktober, tirsdag 17. oktober og tirsdag 24. oktober. 

Molde kommune nominert til Bosettings- og integreringsprisen

Molde er en av seks kommuner som er nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2023. Prisen deles ut til en kommune som har gjort en spesielt god jobb for å bosette og integrere flyktninger. 

Opning av nye Lillekollen barnehage

Det blir stormarkering og opning av Lillekollen barnehage den 26. oktober kl.15:00-17:00 – der alle foreldre, tilsette, barn, tidlegare tilsette, naboar, kommunedirektør og kommunalsjef er inviterte.

Fastlegene tar over vaksinasjonen av kommunens innbyggere

Like etter nyttår ble det bestemt at kommunen skulle utføre korona- og influensavaksinering høst og vinter 2023/24.

Hoppende glade barnehageansatte i like Hoppin-klær!

De siste årene har barnehagene i Molde kommune innført like arbeidsklær med Molde kommunes logo for alle ansatte. Innkjøp av profilerte arbeidsklær fra arbeidsgiver erstatter tidligere kompensasjon som ble praktisert ulikt i de gamle kommunene. 

God erfaring med "Helt Med" på Nordbyen skole

Stiftinga Helt Med jobbar for å fremje mangfald og inkludering ved å etablera tilpassa arbeidsplassar for dei som av ulike årsaker treng støtte i arbeidslivet. Dette tiltaket har blitt hjarteleg teke imot ved Nordbyen skole, der Alida Nesje Borvik nyleg er tilsett.

Kan Doktor Proktor redde jula i år også?

Fikk du ikke med deg suksessen fra i fjor? Doktor Proktor og Molde kulturskole er tilbake med enda flere forestillinger. Billetter er i salg fra 1. oktober på   www.moldekulturskole.no  og  www.eventim.no . 

Helse og omsorg i Molde: Behov for bedre kapasitet, større enheter og mer sentraliserte tjenester

Molde kommune har behov for langt bedre kapasitet på heldøgns bemannede bofellesskap, men trenger også flere institusjonsplasser.  

Åpent møte om lokalprodusert mat

Vil du vite mer om lokalprodusert mat og hvilke muligheter som fins i Møre og Romsdal? 

Høring og offentlig ettersyn: Retiro

Formålet med planen er å legge til rette for park, boligbebyggelse, forretning, næring og idrett.