Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord

Miljøfondet skal hjelpe til med finansiering av gode tiltak som kan fremme miljøfaktorer som gir bedre livskvalitet for innbyggerne i Eikesdal og Eresfjord.

Tilskudd til kulturbygg og anlegg

Molde kommune kan gi kulturtilskudd til byggeprosjekt i regi av frivillige organisasjoner.

Ga oss muligheter vi aldri kunne forvente

Vi er Sara Hasselø Berg og Vaishnavi Pathmanathan, to elever fra innovasjon og ledelse ved Molde videregående skole som har vært på bedriftserfaring hos Molde kommune. Målet med bedriftserfaringen var at vi skulle forstå hvordan Molde kommune opererer som en virksomhet – og det har vi lært! 

Rekordmange deltakarar på innovasjonscamp

Den 15. mars konkurrerte over 350 elevar frå 9.klasse om kven som hadde den beste ideen.  — For første gong var det deltakarar frå alle skulane i Molde kommune i tillegg til privatskular, seier rådgjevar i fagavdeling skole. 

Velkommen til offisiell åpning av Molde helse- og mestringsarena

Molde helse- og mestringsarena har vært i drift i nye lokaler på Bergmo siden august 2023, og nå er tiden inne for åpning.

Verdens vanndag

I dag er det verdens vanndag! Da er det godt å vite at Molde vann og avløp i lang tid har prioritert godt drikkevann og god avløpsbehandling!

Molde kommune etablerer boligkontor

Boligkontoret er opprettet med et mål om at enda flere skal kunne skaffe seg bolig på egenhånd eller beholde boligen sin. 

Stadionfondet

Styret i Stiftelsen Aker Stadion deler hvert år ut 200.000 kroner av overskuddet fra driften av Aker Stadion. Midlene skal komme det allmenne kulturlivet i Molde kommune til gode.

Kulturfondet for Nesset

Kulturfondet skal hjelpe til med finansiering av kultur- og idrettstiltak i Nesset som gir bedre livskvalitet, bolyst og møteplasser for innbyggerne i Nesset. Søknadsfrist 1. mai. 

Molde parkeringshus er midlertidig stengt i kveld

Molde parkeringshus stenger klokken 20.30 fredag kveld. En liten mengde av gammelt sprengstoff må fjernes, og jobben antas å være utført i løpet av en times tid .