Aktuelt

Ett barn ved Eidsvåg barnehage mulig smittet av koronavirus. Molde kommune iverksetter følgende tiltak med umiddelbar virkning:

Kommunale gebyr og eiendomsskatt faktureres fire ganger pr. år. Første faktura fra nye Molde kommune sendes ut i disse dager. Noen innbyggere vil oppleve endringer fra tidligere år. 

Molde kommune vil i år ikke markere barnehagedagen 2020, som er 10. mars. Tiltaket er et ledd i kommunens arbeid med å redusere smitterisikoen for koronavirus. 

– La bilen stå, velg heller å sykle, samkjøre eller gå hvis du kan

Et hundretalls personer stilte på folkemøte Molde rådhus i kveld. Temaet var bærekraft.

– Lillekollen skal bli en perle midt i byen der folk kan møtes!

Det er klart for ny runde med folkemøter! Denne gangen er temaet bærekraft.

Åpen dag for dere som skal søke barnehageplass!

Molde kommune har i dag sendt ut informasjonsmateriell til blant annet skoler, barnehager, sjukehjem og fastlegekontor om koronavirus.