Molde kommune stenger Meringdalsvegen

Molde kommune har besluttet å stenge Meringdalsvegen for all trafikk. Det blir satt opp fysiske sperrer i løpet av fredag formiddag. 

Bakgrunnen er det orange farevarselet for jord, sørpe og flomskred i området. 

Det er ingen boliger langs Meringdalsvegen og vegen blir ikke driftet av kommunen gjennom vinteren. 
14 hytteeiere har fått direkte beskjed via SMS.