Feirer samenes nasjonaldag i domkirken

Tirsdag 6. februar kl. 19 blir det holdt festgudstjeneste i Molde domkirke. Det er den første festgudstjenesten som skal avholdes i domkirken i anledning samenes nasjonaldag. Ordfører Trygve Grydeland deltar. Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjne! Vuorbbe biejvijn!

Feiringen vil bygge på den vanlige gudstjenesteformen, men med innslag av samisk kultur og språk, med både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk som en del av liturgien. Biskop Ingeborg Midttømme skal holde prekenen. 

Planleggingen av festgudstjenesten har vært et samarbeid mellom flere aktører, inkludert May Bente Jønsson fra Sunndalsøra, som ble nominert som leder av Samisk kirkeråd i fjor høst, samt Sindre Kulø, prost i Ytre Nordmøre prosti. Kirsti Guvsàm som er fra Kristiansund og leder for Møre og Romsdal sameforening, vil også delta i gudstjenesten. Fra domkirken er begge domkantorer, sogneprest, diakon og menighetens frivillige med.

Både Statsforvalteren i Møre og Romsdal, fylkesordfører og ordføreren i Molde har bekreftet sin ankomst. 

—Jeg synes det er stas at det for første gang blir festgudstjeneste på samenes nasjonaldag.  Jeg gleder meg, og synes det er viktig og riktig at vi markerer denne dagen på en skikkelig måte, kommenterer ordfører Trygve Grydeland. 

Les mer om arrangementet på nettsiden til Møre bispedømme