Nytt kildesorteringssystem på Idrettens hus

Det nye systemet skal gjøre det lettere å kildesortere i tillegg til å lære barn og unge om viktigheten av miljøvennlige praksiser og ansvarlig avfallshåndtering. 

— Implementeringen av det nye kildesorteringssystemet er et positivt skritt mot å øke bevisstheten om viktigheten av avfallshåndtering og miljøvern, sier Geir Bækkelund som er driftsleder på Idrettens hus. 

Dette systemet gir ikke bare en praktisk måte å håndtere søppel på, men det gir også en pedagogisk mulighet til å lære barn og unge om miljøvennlige praksiser og ansvarlig avfallshåndtering: 

—Ved å inkludere lettlest informasjon på veggene, blir det enklere for dem å forstå og følge de riktige kildesorteringsprinsippene, kommenterer driftslederen.