Har valgt kunst på sjøfronten

Kunstkomitéen for Sjøfronten 2 har valgt kunstneren Erlend Leirdal til å utføre utsmykningen som skal plasseres ved sjøbadet lengst øst på sjøfronten. Skulpturen vil være på plass sensommeren 2024.

Molderegionen skal bli mer studentvennlig

I prosjektet «Samarbeid for en studentvennlig region» skal studentene, Høgskolen i Molde, Studentsamskipnaden i Molde, næringslivet og det offentlige jobbe enda tettere sammen for en studentvennlig region. 

Råd om fugleinfluensa

Det er påvist enkelte tilfeller av fugleinfluensa på havørn i Molde og omegn. Kommer du over døde eller sjuke ørn, bør du unngå å ta på dem. Du bør også varsle Mattilsynet. 

Politiet bekymret for unges sykkelatferd: bruk refleks!

Molde kommune vil i samarbeid med politiet belyse et viktig tema som gjelder oss alle: trafikksikkerhet, med særlig fokus på sykkel. 

Julegrantenning

Velkommen til en stemningsfull kveld, der vi sammen tenner årets julegran! Vi møtes på Rådhusplassen 30.november kl. 17:00. 

Stemme til fylkestingsvalget i Østfold

Moss kommune skal ha omvalg til fylkestinget i Østfold. Er du registrert bosatt i Moss kommune og oppholder deg i Molde, kan du ta kontakt for å stemme på rådhuset.

Formannskapets innstilling til budsjett 2024

Molde formannskaps forslag til budsjett 2024 og økonomiplan for perioden 2024–2027 er nå til alminnelig ettersyn.  

Fantastisk innsats under årets skulejogg til stønad for TV-aksjonen

Skulejoggen i Vistdal samla 50 barn frå Vistdal og Eresfjord, i alderen 3 til 13 år. Dei sprang til saman 258 kilometer i løpet av ein drøy formiddagstime. 

Helleristningane på Bogge stengt i perioden oktober-april

På grunn av skjøtsel og restaurering er helleristningane dekka til i perioden oktober-april 2023/2024. Mose og vegetasjon blir fjerna med etanol for å verne om og synliggjere helleristningane slik at dei og kan vera tilgjengelige for komande generasjonar. 

Overgangen til Helseplattformen gikk som planlagt

Helseplattformen er nå i bruk i alle kommunene i Romsdal. Fredag klokken 21.37, en knapp halvtime før skjema, ble Helseplattformen skrudd på i Hustadvika, Molde, Aukra, Rauma og Vestnes kommuner.