Psykisk helse

Sommertid

Psykisk helse- og rustjenester har telefontid mandag - fredag kl. 12 - 13. Gjelder i perioden 24. juni - 31. juli.