Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Har du moderate til alvorlige psykiske lidelser, kan fastlegen i noen tilfeller henvise deg til Distriktspsykiatrisk senter (DPS).

DPS er et spesialisthelsetjenestetilbud. Kontakt din fastlege for å få veiledning.

DPS poliklinikk tilbyr utredning og behandling til deg som har moderate til alvorlige psykiske lidelser. Kontakt fastlegen din for å få veiledning.

DPS poliklinikk Molde, Knausen

Har du lettere psykiske helseplager kan du ha nytte av å heller møte fastlegen eller søke psykisk helsehjelp hos oss i kommunen.