Bekymringsmelding ved mistanke om alvorlig psykisk sykdom

Bekymringsmelding ved mistanke om alvorlig psykisk sykdom

Har du mistanke om alvorlig psykisk sykdom i familien eller hos en bekjent, kan du kontakte personens fastlege. Dersom fastlegen ikke er kjent, kan du melde fra til oss eller til legevakten på tlf. 116 117 

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113

Kontakt

Psykisk helse- og rustjenester
Telefon 90 11 66 60

Telefontid: 8-12