Akutt psykisk helsehjelp

Akutt psykisk helsehjelp

Ved selvmordsfare, depresjon, psykose, forvirring eller lignende, kontakt legevakta.

Ring for hjelp hele døgnet:

Legevakt: 116 117 

Ved akutt fare for liv eller helse: 113

Ved akutt fare for utøvelse av vold: 112

Akutt/ambulant team Romsdal, DPS Knausen Molde - for voksne over 18 år

Ambulant akutteam gir rask vurdering og korttidsbehandling for deg med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer, og tilbyr behandling i krisesituasjoner. Vi kan møte deg hjemme eller på senteret. 

Se DPS ambulant seksjon på Helse og Møre og Romsdal sine nettsider for kontaktinformasjon og åpningstider

BUP poliklinikk Molde - barn og ungdom fra 0-18 år

Se BUP poliklinikk på Helse Møre og Romsdal sine nettsider for kontaktinformasjon og åpningstider