Søk psykisk helsehjelp

Vi har flere tilbud for deg som har psykiske problemer eller er i en psykisk krise. Du kan søke selv, eller be fastlegen din om å hjelpe deg. 

Hva tilbyr vi?

Hjelpen tilpasses deg og din situasjon og hva som skal til for at du skal få det bedre. Slike tilbud kan være:

 • samtaler
 • hjelp til struktur i dagliglivet og meningsfulle aktiviteter
 • hjelp til selvhjelp og hverdagsmestring
 • individuell plan og koordinering av tjenester
 • hjelp til å kartlegge dine ressurser
 • sosial trening 
 • hjelp til å administrere medisiner
 • praktisk opplæring og veiledning
 • praktisk bistand til egenomsorg og personlig stell
 • veiledning til pårørende
 • oppsøkende ambulant tjeneste

Hvem kan søke?

Du kan ta kontakt med oss dersom du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske problemer eller du har en moderat eller alvorlig psykisk lidelse. Dette kan for eksempel være:

 • tristhet, depresjon eller angst
 • søvnproblemer
 • vansker hjemme, på skolen, på jobb, med venner eller kjæreste
 • mobbing
 • ensomhet 
 • stress og utbrenthet
 • lav selvfølelse
 • kjønnsidentitet
 • seksualitet
 • livsbelastninger eller traumatiske opplevelser
 • spiseproblematikk
 • selvmordstanker

Hva koster det?

Tjenestene innen psykisk helsearbeid er gratis. 

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet og beskriv din situasjon, så finner vi ut hvilke tjenester som kan passe for deg.

Du kan søke selv eller en pårørende med fullmakt kan søke for deg. Lenke til samtykkeerklæring finnes i søknadsskjemaet.

Søk om psykisk helsehjelp 

Søknadsskjemaet krever pålogging med for eksempel BankId på mobil. Skjemaet fylles ut og sendes inn elektronisk.

Hva skjer videre?

Når vi har mottatt søknaden, tar vi kontakt med deg.

Du får tilsendt et kartleggingsskjema som du kan svare på før du møter til første samtale. Vi kan møtes for samtaler på kontoret hos oss, hjemme hos deg eller ute. I løpet av de første samtalene finner vi sammen ut hva som er best hjelp for deg.

Se også

Akutt psykisk helsehjelp
Ungdomsteamet - for deg som er mellom 13-17 år

Ansattoversikt