Tilbud for ungdom

Tilbud for ungdom

Ungdomsteamet tilbyr oppfølging av barn og unge fra 13-23 år med lette til moderate psykiske helseplager og/eller utfordringer med rus eller alkohol. Her kan du få helsehjelp uten henvisning fra fastlege eller andre, og uten lang ventetid.

Hva tilbyr vi?

Hjelpen tilpasses deg og din situasjon og hva som skal til for at du skal få det bedre. Slike tilbud kan være:

 • Kartlegge det du sliter med, og dine sterke sider
 • Råd, veiledning og hjelp til å takle hverdagen
 • Samtaler
 • Øve på å være i forskjellige situasjoner og steder
 • Hjelp til å få kontakt med andre tjenester du trenger støtte fra i en periode
 • Følge deg på møter med skole, arbeidsplass, fastlege, NAV eller andre
 • Gruppetilbud

Vi kan møtes for samtaler på kontoret hos oss, hjemme hos deg eller ute. I løpet av de første samtalene finner vi sammen ut hva som er best hjelp for deg.

Hvem kan søke?

Er du mellom 13-23 år og har utfordringer i livet du ønsker å jobbe med, for eksempel:

 • tristhet, depresjon eller angst
 • søvnproblemer
 • rus eller alkohol
 • vansker hjemme, på skolen, på jobb, med venner eller kjæreste
 • mobbing
 • ensomhet 
 • stress og utbrenthet
 • lav selvfølelse
 • kjønnsidentitet
 • seksualitet
 • livsbelastninger eller traumatiske opplevelser
 • begynnende spiseproblematikk
 • selvmordstanker

Hva koster det?

Tilbudene er gratis.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet og beskriv din situasjon, så finner vi ut hvilke tjenester som kan passe for deg.

Du kan søke selv eller en pårørende med fullmakt kan søke for deg. Lenke til samtykkeerklæring finnes i søknadsskjemaet.

Søknadsskjema 

Søknadsskjemaet krever pålogging med for eksempel BankId på mobil. Skjemaet fylles ut og sendes inn elektronisk.

Hvem møter du?

I ungdomsteamet arbeider det et tverrfaglig sammensatt team med ulik kompetanse. Du får en kontaktperson som følger deg opp. 

Hva skjer videre?

Når vi har mottatt søknaden, tar vi kontakt med deg.

Vi sender deg et kartleggingsskjema som du kan svare på før du møter til første samtale. 

Vi kan møtes for samtaler på kontoret hos oss, hjemme hos deg eller ute. I løpet av de første samtalene finner vi sammen ut hva som er best hjelp for deg.