Kortvarig psykisk helsehjelp

Kortvarig psykisk helsehjelp

Tilbud til personer med lette psykiske helseplager som gir utfordringer i hverdagen. Tilbudet er gratis og av kort varighet.

Kortvarig psykisk helsehjelp består av rask psykisk helsehjelp, ungdomskontakter og psykologer. Teamet tilbyr ikke akutt psykisk helsehjelp. Er det akutt må du ta kontakt med legevakten på tlf. 116 117 eller din fastlege.

Hvem kan få tilbudet?

  • Tilbud til deg fra 18 år.
  • Nedstemthet, bekymring, relasjonsproblemer, livskriser, spiseproblemer, søvnproblemer, smerteproblematikk, rusproblematikk, spilleproblem/gambling og lav selvfølelse er noe av det teamet følger opp.
  • Du trenger ingen henvisning fra lege.
  • Du må bo i Molde kommune.

Hva tilbyr vi?

Tilbud om behandling av psykiske plager med ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe eller deltakelse i selvhjelpskurs er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Du må delta aktivt, blant annet i form av ulike hjemmeoppgaver eller øvelser.

Finn materiell til veiledet selvhjelp        Les mer om assistert selvhjelp

Slik søker du

Som del av søknaden må du gjennomføre en kartlegging som tar 15-20 minutter. Denne kartleggingen heter NorseFeedback.

Etter at søknaden er fullført blir du kontaktet med informasjon om oppstart av tilbud. 

Du må ha BankId for å benytte digitalt søknadsskjema. Har du ikke dette, kan du ringe 90 11 66 60 mellom kl. 9-12 alle hverdager for å få hjelp til å søke.

Over 18 år - søk her    13-17 år - se her

Kontakt

Kortvarig psykisk helsehjelp
Telefontid 9.00-11.00
E-post
Telefon 90 11 66 60

Adresse

Besøksadresse
Moldetrappa 2
6415 Molde


Postadresse
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart