Kortvarig psykisk helsehjelp

Tilbud til personer med lette psykiske helseplager som gir utfordringer i hverdagen. Tilbudet er gratis og av kort varighet.

Kortvarig psykisk helsehjelp består av rask psykisk helsehjelp, ungdomskontakter, treningsterapeuter og psykologer.

Teamet tilbyr ikke akutt psykisk helsehjelp. Er det akutt må du ta kontakt med legevakten på tlf. 116 117 eller din fastlege.

Hvem kan få tilbudet?

  • Tilbud til deg fra 18 år
  • Nedstemthet, bekymring, relasjonsproblemer, livskriser, spiseproblemer, søvnproblemer, smerteproblematikk, rusproblematikk, spilleproblem/gambling og lav selvfølelse er noe av det teamet følger opp
  • Du trenger ingen henvisning fra lege
  • Du må bo i Molde kommune

Kortvarig psykisk helsehjelp passer ikke dersom du:

  • Har behov for akutt hjelp
  • Har alvorlige eller sammensatte problem
  • Står i en akutt livskrise, eller har behov for langvarig behandling
  • Mottar eller er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel psykiatrisk poliklinikk
  • Mottar andre kommunale tjenester knyttet til din psykisk helse

Hva tilbyr vi?

Tilbud om behandling av psykiske plager med ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i treningsterapi eller deltakelse i selvhjelpskurs er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Du må delta aktivt, blant annet i form av ulike hjemmeoppgaver eller øvelser.

Våre tilbud

Finn materiell til veiledet selvhjelp        Les mer om assistert selvhjelp

Slik søker du

Dersom du tenker at du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, må du bestille deg time for vurderingssamtale. Vurderingssamtalen foregår på telefon eller video.

Vi har for tiden stor pågang på våre tjenester og i perioder vil det være få ledige tidspunkt for timebestilling. Dersom du ikke finner ledige tidspunkt i HelsaMi oppfordrer vi deg til å prøve igjen senere.

Over 18 år - søk her    13-17 år - se her

Kontakt

Psykisk helse- og rustjenester
Telefon 90 11 66 60

Telefontid:

Mandag, onsdag og fredag: 09.00 - 10.30

Tirsdag og torsdag: 12.00 - 13.30

Adresse

Besøksadresse
Moldetrappa 2
6415 Molde


Postadresse
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart