Individuell plan og koordinator

Har du behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid? Da har du rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Hva er individuell plan?

En individuell plan skal sikre at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. En individuell plan er et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål. Planen skal si noe om hvordan du kan oppnå målene, og du/dine pårørende deltar aktivt i utformingen. Planen gir oversikt over hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for.

Hva er en koordinator? 

En koordinator oppnevnes i forbindelse med Individuell plan, og skal sikre at du får nødvendig oppfølging og samordne tjenestetilbudet ditt.

Du kan velge å ha en koordinator selv om du ikke ønsker å få utarbeidet en individuell plan. I forbindelse med Individuell plan kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig å opprette ei ansvarsgruppe.

Hvordan få tilbudet?

Du, dine pårørende eller andre helsepersonell kan søke om å få laget en individuell plan og/eller å få en koordinator.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hva skjer videre?

Når tildelingen er klar, vil en koordinator kontakte deg og du må fylle ut en samtykkeerklæring. Du har rett til å medvirke, og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette. Pårørende har også rett til å medvirke dersom den som får individuell plan ikke har samtykkekompetanse.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontakt

Forvaltning helse- og omsorgstjenester ekspedisjon
E-post
Mobil 90 21 19 80

 

Kontaktskjema

 

Telefontid: mandag til fredag kl. 13.00–15.00

Besøkstid: mandag til fredag kl. 13.00–15.00