Klima- og energiplan 2023-2035

Molde kommune har fått sin første temaplan for klima og energi. 

Dette er en plan for hvordan vi, sammen med innbyggere og næringsliv, kan redusere klimagassutslipp og energiforbruk, og tilpasse oss klimaendringene. Hvordan kan vi enkeltvis og sammen gjøre klimasmarte valg?

Klima- og energiplanen skal gi en felles forståelse og et felles grunnlag for gode prioriteringer og peke retning for utviklingen i årene som kommer. Planen skal rulleres hvert fjerde år.

Klima- og energiplan 2023–2035

Her finner du kunnskapsgrunnlaget til Klima- og energiplan 2023-2035 (PDF, 2 MB)

Jente som står på stilas og koster snø av solcelletak. Foto. - Klikk for stort bilde

Kontakt

Ole Bertil Tveita Tingvoll
klimarådgiver
E-post
Mobil 45 42 81 82