Hva kan jeg gjøre?

Hva kan jeg gjøre?

Det er flere innbyggere i Molde kommune enn på landsbasis som vurderer å låne eller leie framfor å kjøpe nytt! 

Hvordan du kan leve mer klimavennlig i kommunen vår?

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Små endringer i hverdagen din, betyr mye for helheten.

Gjenbruk, ombruk, reparasjon og deling

Bruker vi ting og ressurser på nytt sparer vi både klimagassutslipp og miljøet vårt. Det kan også være gøy, lærerikt og givende! Det finnes en rekke ulike tilbud i vår langstrakte kommune som legger til rette for gjenbruk, ombruk, reparasjoner og redesign - prøv de ut da vel!

Kildesortering

Avfall er en ressurs. For å ta vare på ressursene og gjenvinne mest mulig, er det viktig å kildesortere.  

Kast mindre mat

Regjeringen og den norske matvarebransjen har undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030. Som innbygger kan du bidra til at Norge skal nå dette målet. 

Gjør det riktig med hageavfallet

Visste du at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen? Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan skade det biologiske mangfoldet hvis de kommer på avveie.

Bruk tøybleier

Barn som bruker engangsbleier produserer omtrent ett tonn avfall i bleieperioden.  Vil du heller bruke tøybleier til barnet ditt kan du søke om tilskudd.

Slik fyrer du riktig

Fyrer du riktig bedrer du luftkvalitet, økonomi og reduserer brannrisikoen. Følg disse enkle tipsene!

Bli med på en ryddeaksjon!

Når vi rydder søppel, hindrer vi at plast og andre materialer ender opp med å føre til død og lidelse for arter og økosystemer. 

På sykkel i Molde

Sykling er bra, både for helsen, klimaet og miljøet. Jo flere vi er som sykler, jo bedre er det for det lokale miljøet og det globale klimaet. Sammen kan vi bidra til et triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og positive helseeffekter for den enkelte.

Energitiltak i boligen

Energitiltak i hjemmet er ikke bra bare for klimaet og naturen - de er også økonomisk gunstige.