Hva gjør Molde kommune?

Molde kommune har klima og miljø som et av sine satsingsområder og jobber med klima og miljø på ulike måter.

Regjeringen skriver i sin klimaplan for 2021-2030 at kommunene er en viktig brikke i klimaarbeidet. Molde kommune bidrar til å oppnå klimamål gjennom ulike roller og oppgaver. Klima og miljø er en del av kommunens innsats på bærekraftsområdet.

Under finner du lenker til mer informasjon om Molde kommunes vedtatte klimamål, hvordan kommunen jobber med årlige klimabudsjett, og lenker til flere prosjekter knyttet til klima og miljø.

Ladeinfrastruktur for tjenestebiler

Å bytte ut fossildrevne kjøretøy med elektriske er ett av våre viktigste virkemiddel for å få ned direkte klimagassutslipp fra vår organisasjon.

Klima- og energiplan 2023-2035

Molde kommune har fått sin første temaplan for klima og energi. 

Molde kommunes klimamål

"Moldesamfunnet er klimanøytralt innen 2050"  er ett av flere mål i kommuneplanens samfunnsdel og vårt overordnede klimamål. Vi trenger konkrete mål for å redusere klimagassutslipp,  blant annet for å styre de årlige klimabudsjettene og dermed nå hovedmålet om klimanøytralitet.

Klimabudsjett

Hva er et klimabudsjett og hva betyr det for Molde kommune?

Klima og miljø i samfunnsplanleggingen

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har vi ei rekke føringar på klima- og miljøområdet. 

Renseanlegget på Cap Clara: Ei miljøinvestering for framtida

Kloakk inneholder tungmetaller, mikroplast og næringsstoffer som kan skade både natur og mennesker. Derfor er norske kommuner underlagt strenge krav til å rense kloakken. Men visste du at Molde kommune faktisk er best i fylket på rensing av avløpet?

Miljøfyrtårnsertifikat for lokale bedrifter

Vi har lisens for å utstede Miljøfyrtårnsertifikat. Mange lokale bedrifter er allerede sertifisert som miljøfyrtårnbedrifter. Er dette noe for din bedrift? 

Vi vil gjerne høre fra deg!

Har du forslag til noe kommunen kan gjøre for klima eller miljø? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Oppgaveutvalg for klima og miljø

Hva må til for å redusere klimagassutslippene og forurensningen i kommunen vår? Hvordan skal samfunnet klare å løse klima- og miljøutfordringene vi står overfor?

Blomstereng som miljøtiltak ved ny hovedgravplass

Som et miljøtiltak har Molde kommune satt av et eget område til en blomstereng i etableringen av Røbekk gravlund, som skal bli den nye hovedgravplassen for bysentrum.