Vi vil gjerne høre fra deg!

Vi vil gjerne høre fra deg!

Har du forslag til noe kommunen kan gjøre for klima eller miljø? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Utfordringene vi står ovenfor må vi løse sammen – vi må involvere og endre oss.

Vi vil gjerne ha innspill til klima- og miljøtiltak, forslag til prosjekter eller informasjon du mener kan være nyttig i kommunens arbeid med klima og miljø.

Send inn ditt innspill under. Vi anbefaler å oppgi e-postadresse slik at vi kan holde deg oppdatert om hvordan ditt innspill behandles.