Hva kan min bedrift gjøre?

Få tips til hva du som bedriftseier kan gjøre til et mer klimavennlig moldesamfunn.

Bli Miljøfyrtårn-bedrift

Vil du spare penger på drift, forbedre arbeidsmiljøet og få en tydelig klima- og miljøprofil? Da kan Miljøfyrtårn-sertifisering være noe for din bedrift.

Søk støtte fra Enova

Statsforetaket Enova, som eies av klima- og miljødepartementet, driver målrettede støttetilbud til næringslivet. Dette kan være støtte til innkjøp av elvarebil eller til utvikling av nye produksjonsprosesser i industrien.

Still klima- og miljøkrav til dine leverandører

Ved å stille klima- og miljøkrav i anskaffelser, så kan vi blant annet bidra til å redusere den største kilden til klimagassutslipp i Norge: indirekte klimagassutslipp.