Akutt forurensning

Velta tankbil, skip på grunn eller tank som sprekker?

Akutt forurensning krever akutte tiltak for å hindre store eller langvarige skader på miljøet.

Ved mistanke om akutt forurensning, kontakt brannvesenet på telefon 110 og si ifra om:

  • Hvor du er eller hvor hendelsen har skjedd
  • Hva som har skjedd eller hva som har sluppet ut

Ring 110

Hva er akutt forurensing?

Forurensningsloven § 38 definerer akutt forurensning: 

Akutt forurensning er forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt 

Den som har forårsaket akutt forurensning, eller som på annen måte kan anses å være ansvarlig for akutt forurensning (forurensningsloven § 7), er økonomisk (erstatningsrettslig) og strafferettslig ansvarlig for hendelsen.