Avfall og renovasjon

RIR: Ny ordning for utdeling av poser til matavfall fra 1. desember

Knyt en biopose på håndtaket på en av dunkene, på samme måte som når du bestiller sekker til plastemballasje. Da vil du få utdelt en rull. 

Renovatøren kan gå tom for poser underveis på runden sin, så ikke vent til siste pose med å bestille. La i så fall posen henge på dunken til du har fått rullen.