Bestille eller endre abonnement

Bestille eller endre abonnement

Hvem gjør hva hos Molde kommune og RIR?


Tvungen renovasjon gjelder for husholdninger i hele kommunen. Molde kommune er medeier i RIR – Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.

RIR samler inn husholdningsavfallet på vegne av Molde kommune.

Molde kommune v/Molde Vann og Avløp KF er forvaltningsmyndighet for renovasjonen. Det innebærer at gjennomføring av tvungen renovasjon, søknader om fritak, deling av abonnement, avtaler om hjemmekompostering og andre henvendelser som fører til enkeltvedtak utføres av Molde Vann og Avløp KF. Vi har også ansvaret for ajourhold av abonnementsregisteret og fakturagrunnlaget for kommunal fakturering.
 

Bestille eller endre abonnement

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Joakim Jordahl Myrset
konsulent
E-post
Telefon 71 23 11 72

Åpningstider

08.00-15.30

Kundesenter RIR:
Telefon: 712 13 450
E-post: rir@rir.no

Adresse

Besøk:
Molde Vann og Avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Molde Vann og Avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997