Bestille eller endre abonnement

Bestille eller endre abonnement

Hvem gjør hva hos Molde kommune og RIR?
 

Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) utfører renovasjonstjenesten på vegne av Molde kommune. Dette innebærer både innsamling og behandling av husholdningsavfallet og saksbehandling/vedtak i forbindelse med søknader om eventuelle fritak eller endringer i renovasjonsabonnementet for den enkelte hus- eller hytteeier. Renovasjonsforskriften (Forskrift om renovasjon i RIR-kommunene) fastsetter ansvars- og oppgavefordelingen mellom innbyggerne, RIR og kommunen. I tillegg har RIR utarbeidet egne detaljerte retningslinjer for gjennomføringen av renovasjonstjenesten og saksbehandling.

Molde Vann og Avløp KF har ansvaret for gebyrberegningen og fakturering av renovasjonsgebyret.

Bestille eller endre abonnement

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Joakim Jordahl Myrset
konsulent
E-post
Mobil 468 44 249

Åpningstider

08.00-15.30

Kundesenter RIR:
Telefon: 712 13 450
E-post: rir@rir.no

Adresse

Besøksadresse:
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse:
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997