Kommunale gebyr - Renovasjon

Logg inn på Min side for å se:

  • hvor mye du skal betale
  • fakturaen din
  • hva slags dunker du har eller bytte dunk
  • tømmekalender

Prisen du betaler for renovasjon er et fastgebyr pluss pris per dunk for restavfall og bioavfall.

Du kan gjøre ulike tilpasninger av abonnementet ditt, som å øke størrelsen på dunkene, inngå kompostavtale eller dele abonnement med en nabo. Dette er endringer som påvirker det du betaler.

Velger du en større dunk for restavfall og bioavfall øker prisen noe. Prisforskjellene har vi for at det skal lønne seg å sortere best mulig. 

Levering av plast, papir og glass- og metallemballasje er inkludert i renovasjonsgebyret. Du betaler altså ikke noe ekstra for dette.

 

Standard renovasjonsabonnement for boliger

Standard renovasjonsabonnement for boliger
Type avgift Pris per år inkl. mva.
Fastgebyr renovasjon 2 978
Restavfallsdunk, 140 l, hver 14. dag 1 194
Bioavfall, 80 liter, hver 14. dag 1 180
Papir, 140 liter, hver 4. uke 0
Plast, 140 liter, hver 4. uke 0
Glass og metall, 140 l, hver 6. uke 0
Sum renovasjonsgebyr 5 352

 

Standard renovasjonsabonnement for fritidseiendom

Standard renovasjonsabonnement for fritidseiendom
Type avgift Pris per år inkl. mva.
Fastgebyr hytter 1 638

 

Renovasjon - alle priser, dunkstørrelser og hentefrekvenser

Kontakt

RIR
E-post
Telefon 71 21 34 50

 

Besøksadresse RIR
Årøsetervegen 56
6422 Molde