Hjemmekompostering

Hjemmekompostering

Ønsker du å kompostere må du disponere et tilstrekkelig stort bruksareal, for eksempel blomsterbed eller grønnsakshage, der den ferdige komposten kan brukes. 

Krav til kompostbinge

  • Den må være isolert. Isolasjonen skal være fast og minst 5 cm tykk.
  • Bingen skal være tett, lokk og bunn skal være rotte- og fuglesikker.
  • Innsiden skal være hard og glatt, slik at den tåler omrøring og gjør det vanskelig for insekter å legge egg.
  • Alt organisk avfall fra husholdningen som er egnet til kompostering skal komposteres eller brukes til dyrefôr, hele året. (Renovatøren kan ta stikkprøver av restavfallsdunken - kontrakten vil da annulleres)
  • For abonnenter med gårdsbruk kreves det helårsdrift med husdyr og aktiv gjødselkjeller
  • Avfall som kan gi lukt skal overdekkes slik at lukt kan unngås så langt det er mulig. 
  • Bingen skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse for naboer eller forbipasserende.
  • Bokashi er tillatt for kompostering av matavfall

Redusert betaling

Når du starter med hjemmekompostering slipper du å betale for henting av bioavfall. Dette gjelder fra første måned etter at vi har mottatt kontrakten. Biodunken blir så hentet av RIR.

Inngå kontrakt om hjemmekompostering

 

Fyll ut kontrakt om hjemmekompostering

Oppsigelse av kontrakt

Kontrakten kan sies opp av begge parter. Oppsigelsen gjelder fra påfølgende måned.

Kontakt

Tove Brudevoll Skotheim
saksbehandler
E-post
Mobil 99 27 88 89

Adresse

Besøksadresse:
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse:
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997