Gjør det riktig med hageavfallet

Gjør det riktig med hageavfallet

Visste du at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen? Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan skade det biologiske mangfoldet hvis de kommer på avveie.

Rosa rhododendron i hage. Foto. - Klikk for stort bildeFra Bergmo omsorgssenter sin sansehage. 

Lever hageavfallet til din nærmeste gjenvinningsstasjon 

Når vi leverer hageavfallet til nærmeste gjenvinningsstasjon, blir det kompostert og omdannet til ny jord, eller til miljøvennlig drivstoff. Om du har en kompostkvern, kan denne brukes før levering slik at du får plass til mer når hageavfallet skal leveres. Det er gratis å levere opp til 200 kilo hageavfall.

Dette kan du levere: 

 • Gress 
 • Ugress 
 • Løv 
 • Hageplanter 
 • Kvister 
 • Greiner 
 • Stammer 
 • Røtter 

Dette kan du ikke levere: 

 • Nedfallsfrukt 
 • Svartelistede planter (fremmede arter) 
 • Stein  
 • Jord 

Finn din nærmeste gjenvinningsstasjon.

Hva gjør du med… 

Nedfallsfrukt? 

Nedfallsfrukt kan sorteres i matavfallet. Blir det liggende i hagen eller på gjenvinningsstasjonen, kan det tiltrekke seg skadedyr.

Svartelistede planter?

Fremmede arter kan leveres til forbrenning på gjenvinningsstasjonen, og må derfor ikke leveres blandet sammen med annet hageavfall. Pakk disse plantene godt inn i tette og gjennomsiktige plastsekker før levering slik at du unngår at frø fra plantene spres.

Les mer om fremmede arter på artsdatabanken sine nettsider. 

Hageavfall som er dumpet i naturen? 

Dersom du ser at hageavfall blir dumpet eller har blitt dumpet i naturen, kan du melde fra om dette til kommunen. Dersom det blir et gjentakende problem i et område, kan du oppfordre kommunen til å sette opp skilt med opplysning om at det ikke er lov til å kaste hageavfall på stedet.