For veteraner

Molde kommune har laget en egen veteranplan som fokuserer på oppfølging av veteraner og deres familier, samt å gi heder og annerkjennelse til alle veteraner.

Siden andre verdenskrig har mange nordmenn deltatt i internasjonale operasjoner for å bidra til fred, stabilitet og menneskerettigheter.

Molde kommunes veteranplan (PDF, 2 MB)

Molde kommunestyre vedtok veteranplanen 11.02.21.

Hvem er veteraner?

En veteran er en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren. Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner på våre vegner. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer en 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet.

Veteraner i Molde

Det er registrert 370 veteraner bosatt i Molde kommune. Dette er tall fra 1978 og frem til dags dato. Veteranene fra før 1978, er det ikke sikre tall på. Antall veteraner i kommunen vil ikke øke de neste årene, men minke på grunn av naturlig frafall. Tallene er oppgitt av Forsvarets veterantjeneste.

Veterankontakt

Veterankontakt er kommunens kontaktpunkt for veteraner og andre samarbeidspartnere, og har ansvar for koordinering ved arrangementer i kommunal regi. Veterankontakt kan bistå veteraner å etablere kontakt med aktuelle tjenestetilbud i kommunen.

Oppgaven som veterankontakt ivaretas av administrasjonsavdelingen, seksjon kommunikasjon og service.
Kontakt veterankontakt på e-post.

Andre viktige kontakter

Nyttige lenker på kommunens nettside

Nyttige nasjonale lenker

 • Forsvarets veterantjeneste (FVT)
  Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til veteraner@mil.no  eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var. 
 • Norges veteranforbund (NVIO)
  Hjelper veteraner med tiden etter endt tjeneste. Treff andre i samme situasjon. 
 • Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)
  Hjelper skadde soldater og er pådriver for god reintegrering av veteraner til det sivile samfunn. 
 • Kameratstøtte
  Kameratstøtte.no er et tilbud til soldater, veteraner og deres familie. De kan svare på store og små utfordringer i hverdagen.
 • Forsvarets veteransenter
  Senteret byr på et bredt spekter av aktiviteter - eksklusivt for veteraner og familien deres.
 • Psykososial støtte og mestring
  Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.