Kriseteam for omsorgsberedskap

Kriseteam for omsorgsberedskap

Politiet, kommuneledelsen, leger, ambulansepersonell, helseforetaket, barnevernet, PPT, prester og skolene kan ta kontakt med kriseteamet.

Kriseteam for omsorgsberedskap er et tverrfaglig team som er på plass innen kort tid ved ulykker eller andre krisesituasjoner i Molde. Oppgaven er å ivareta pårørende, venner eller publikum når krisen inntreffer.

Kriseteam for omsorgsberedskap
Navn/e-post Rolle Telefonnummer
Magne Furuseth prest 90 77 25 60
Inger Lise Eidhammer rektor 95 85 05 45
Grethe Lystad Johnsen prest
Ingeborg Hjertvik jordmor
Hanne B. Holsæter pedagog
Anne Reidun Rottem helsesøster
Ragnhild Naas terapeut/sykepleier
Rune Ellingseter lærer
Cato Innerdal kommuneoverlege
Christina Strømme Kavli sykepleier

 

Kriseledelsen i Molde kommune

Kontakt

Britt Rakvåg Roald
assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 415 52 803