Kriseteam for omsorgsberedskap

Kriseteam for omsorgsberedskap

Politiet, kommuneledelsen, leger, ambulansepersonell, helseforetaket, barnevernet, PPT, prester og skolene kan ta kontakt med kriseteamet.

Kriseteam for omsorgsberedskap er et tverrfaglig team som er på plass innen kort tid ved ulykker eller andre krisesituasjoner i Molde. Oppgaven er å ivareta pårørende, venner eller publikum når krisen inntreffer. Kriseteamet består av 18 medlemmer fra hele kommunen, og med ulik fagkompetanse.

Kriseteam for omsorgsberedskap

Kriseteam for omsorgsberedskap
Navn/ e-post Rolle /verv Telefonnummer
Magne Furuseth prest/leder 90 77 25 60
Inger Lise Eidhammer rektor/nestleder 95 85 05 45

 

Kriseledelsen i Molde kommune

Kontakt

Torill Berg
beredskapsleder
E-post