Kriseteam for omsorgsberedskap

Politiet, kommuneledelsen, leger, ambulansepersonell, helseforetaket, barnevernet, PPT, prester og skolene kan ta kontakt med kriseteamet.

Kriseteam for omsorgsberedskap er et tverrfaglig team som er på plass innen kort tid ved ulykker eller andre krisesituasjoner i Molde. Oppgaven er å ivareta pårørende, venner eller publikum når krisen inntreffer.

Kriseteamet består av atten medlemmer fra hele kommunen, og med ulik fagkompetanse.

Kriseteam for omsorgsberedskap

Kriseteam for omsorgsberedskap
Navn/ e-post Rolle /verv Telefonnummer
Kristin Endresplass Ervik diakon/leder 99 42 52 98
Inger Lise Eidhammer rektor/nestleder 95 85 05 45

Kriseledelsen i Molde kommune

 

Kontakt

Torill Berg
beredskapsleder
E-post
Mobil 90 76 57 20