Kriseteam for omsorgsberedskap

Kriseteam for omsorgsberedskap

Politiet, kommuneledelsen, leger, ambulansepersonell, helseforetaket, barnevernet, PPT, prester og skolene kan ta kontakt med kriseteamet.

Kriseteam for omsorgsberedskap er et tverrfaglig team som er på plass innen kort tid ved ulykker eller andre krisesituasjoner i Molde. Oppgaven er å ivareta pårørende, venner eller publikum når krisen inntreffer.

Navn/e-post

Rolle

Mobilnummer

Magne Furuseth, leder

prest, Bolsøy menighet

907 72 560

Inger Lise Eidhammer, nestleder

rektor 958 50 545

Grethe Lystad Johnsen

prest

412 04 720

Ingeborg Hjertvik

jordmor

916 47 756

Hanne B. Holsæter

pedagog

928 86 636

Anne Reidun Rottem

helsesøster

922 84 262

Ragnhild Naas

terapeut/sykepleier

996 96 816

Rune Ellingseter

lærer

419 07 624

Cato Innerdal

kommuneoverlege

926 21 245

Christina Strømme Kavli

sykepleier

454 32 749

 

Kriseledelsen i Molde kommune

Kontakt

Jørgen Nordheim
berdeskapsleder
E-post
Mobil 951 11 823