Kriseteam for omsorgsberedskap

Kriseteam for omsorgsberedskap

Dette er et tverrfaglig team som er på plass innen kort tid ved ulykker eller andre krisesituasjoner i Molde. Oppgaven er å ivareta pårørende, venner eller publikum når krisen inntreffer. Politiet, kommuneledelsen, leger, ambulansepersonell, helseforetaket, barnevernet, PPT, prester og skolene kan ta kontakt ved behov.

Navn

Rolle

Mobil

Magne Furuseth, leder

prest, Bolsøy menighet

907 72 560

Inger Lise Eidhammer, nestleder

rektor 958 50 545

Grethe Lystad Johnsen, medlem

prest

412 04 720

Ingeborg Hjertvik, medlem

jordmor

916 47 756

Hanne B. Holsæter, medlem

pedagog

928 86 636

Anne Reidun Rottem, medlem

helsesøster

922 84 262

Ragnhild Naas, medlem

terapeut/sykepleier

996 96 816

Rune Ellingseter. medlem

lærer

419 07 624

Cato Innerdal, medlem

kommuneoverlege

926 21 245

Christina Strømme Kavli, medlem

sykepleier

454 32 749

Kontakt

Jørgen Nordheim
berdeskapsleder
E-post
Mobil 951 11 823