Flyktningtjenesten

Bosetting

Molde kommune vedtar hvert år hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. 

IMDi har bedt om at Molde kommune bosetter 350 flyktninger i 2024. Dette antallet inkluderer ikke
familiegjenforeninger. Molde kommune bosetter i utgangspunktet ikke enslige mindreårige. Molde kommune kan etter anmodning fra IMDi bosette inntil 370 flyktninger dersom IMDis behov tilsier dette i løpet av 2023.

Vedtak i Hovedutvalg for Oppvekst, kultur og velferd 05.02.2024

Arbeidet med å bosette flyktningene i Molde kommune, og tilby Introduksjonsprogram er delegert til Flyktningtjenesten.

Satsing på kvalifisering og integrering

Flyktningtjenestens arbeid i Molde kommune er forankret både i regjeringens integreringsstrategi, i forskning og i lovverket som regulerer kommunens plikter og den enkeltes rettigheter.

Enhetens hovedoppgaver

  • Bosetting av flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak
  • Praktisk hjelp og veiledning overfor flyktningene
  • Iverksette og koordinere introduksjonsprogram
  • Koordinering og samhandling mellom offentlige og private organ
  • Samarbeid med andre instanser for å bidra til norskopplæring, utdanning og arbeid
  • Arbeid for god integrering og samarbeid med frivilligheten

Målsetting

  • Styrke flyktningenes mulighet til å bli selvstendige og aktive deltakere i samfunnet på lik linje med andre borgere.
  • Bidra til økt kvalifisering til utdanning eller arbeid.
  • Legge til rette for en god og positiv integrering i lokalsamfunnet gjennom bosetting, veiledning, miljøarbeid og introduksjonsprogram.

Enhetens oppgaver er delt inn i disse områdene:

Fellestjenester

Kvalifisering og integrering

Bosetting

Kontakt

Morten Myking
enhetsleder
E-post
Mobil 91 75 74 80
Aida Heimen
nestleder / Avdelingsleder, Fellestjenester
E-post
Mobil 91 65 27 44
Flyktningtjenesten ekspedisjon
kl. 9-15 alle hverdager
E-post
Mobil 41 70 05 18

Åpningstider

Resepsjon

Mandag: 10:00-15:00

Tirsdag: 10:00-15:00

Onsdag: 10:00-15:00

Torsdag: 10:00-15:00

Fredag: 10:00-15:00
 

Adresse

Gotfred Lies Plass 2

6413 Molde

Kart