Fellestjenester

Fellestjenester

Fellestjenester har følgende oppgaver:

  • Bistand til øvrige avdelinger i enheten
  • Økonomioppfølging for enheten
  • Økonomiske ytelser til flyktninger
  • Teknisk støtte til enhetens avdelinger
  • IKT, logistikk og arkivansvar i enheten
  • Resepsjonstjeneste i enheten
  • Koordinere arbeidet med tilskuddssaker for flyktninger

Kontakt

Aida Heimen
nestleder / Avdelingsleder, Fellestjenester
E-post
Mobil 91 65 27 44