Kvalifisering og integrering

Kvalifisering og integrering

Flyktningtjenesten har ansvar for å tilby introduksjonsprogram for personer i målgruppen etter Introduksjonsloven og Integreringsloven.

 

Flyktningtjenestens oppgaver:

  • Tilby et introduksjonsprogram for kvalifisering til utdanning eller arbeid
  • Oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet
  • Samarbeide med deltaker om individuelt program og målsetning
  • Planlegge og koordinere et program i samarbeid med andre aktører
  • Tilby karriereveiledning
  • Bidra til best mulig integrering i samfunnet

Kontakt

Tove Lid
avdelingsleder, Kvalifisering og integrering
E-post
Mobil 90 80 73 07