Bosetting

Bosetting

Flyktningtjenestens medarbeidere er de første kommunale representantene flyktninger møter ved ankomst. De er viktige ambassadører og veiledere det første bosettingsåret.

Bosettingsoppgaver:

  • Planlegge og gjennomføre nybosettinger av flyktninger.
  • Utføre systematisk og målrettet miljøarbeid og boveiledning.
  • Utføre hjemmebesøk i lys av fastsatte målsetninger og “Trygg Hjemme”-program.
  • Utføre sosialt forebyggende arbeid, følge opp barn og foreldreveiledning. 
  • Informere og følge opp om barnehage, skole og helsetjeneste. 
  • Bistå bosatte ved tilvenning av barn i barnehage, SFO og skole. 
  • Bistå bosatte med å fylle ut ulike søknader om ytelser og stønader.  
  • Formidle kontakt mellom bosatte og frivillige organisasjoner.

Kontakt

Tove Lid
avdelingsleder, Kvalifisering og integrering
E-post
Mobil 90 80 73 07