Materiell til selvhjelp

Her finner du hele arbeidsboken, delt opp i hver enkelt modul.

Her finner du hele arbeidsboken, delt opp i hver enkelt modul.

Her finner du hele arbeidsboken, delt opp i hver enkelt modul.

Behandlingen i Rask psykisk helsehjelp baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.