Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp

Gjennom Assistert selvhjelp tilbyr vi flere nettbaserte mestringsverktøy som kan hjelpe deg til å få det bedre i hverdagen. Verktøyene passer best fra 16 år.

Assistert selvhjelp har ulike typer nettbaserte mestringsverktøy:

  • Få bedre selvfølelse
  • Stress og belastning
  • Mestre eksponering
  • Mestring av perfeksjonisme
  • Mestring av søvnvansker
  • Mestring av depresjon
  • Mestring av angst
  • Mestring av bekymring
  • Korona

Verktøyene inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver, som du jobber med via din unike profil. Alt du trenger for å komme i gang er internett.  Du lærer gjennom evidensbaserte og nyttige metoder som kan hjelpe deg til en bedre hverdag. 

Noen jobber med verktøykassene på egen hånd, andre finner det lettere å gjennomføre med oppfølging av terapeut. Ønsker du å jobbe på egenhånd får du tildelt kode uten at du registreres ytterligere i våre systemer.

Assistert selvhjelp er gratis for deg som får et tilbud gjennom Kortvarig Psykisk Helsehjelp.

Slik får du tilgang til å jobbe på egenhånd:

Ring Kortvarig Psykisk helse på telefon 90 11 66 60 og få tildelt personlig kode til Assistert Selvhjelp. Når du har logget deg med din unike og personlige kode, kan du velge flere verktøykasser og legge de til i «mitt bibliotek».  

Slik får du tilgang med oppfølging av terapeut:

Mestringsverktøyene kan brukes som støtte til behandling med psykolog, kognitiv terapeut eller ungdomskontakt. Ta dette opp med din kontaktperson.