Areal- og reguleringsplaner under arbeid

Areal- og reguleringsplaner under arbeid

Gi innspill til en areal- og reguleringsplan eller se oversikt over planer som har varslet oppstart, er lagt ut til høring eller som nylig er vedtatt.

En planprosess har mange ledd og går gjennom en rekke milepæler:

  • varsel om oppstart
  • plan til høring
  • vedtatt plan

På denne siden vises bare planer under arbeid. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå. 

 Se arealplaner.no for oversikt over alt pågående planarbeid

Varsel om oppstart

Her er oversikt over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er varslet igangsatt av kommunen eller en privat forslagsstiller. Du har mulighet for å gi innspill til planarbeidet i dette steget i prosessen. Klikk på den enkelte plan for mer informasjon.

På høring nå - Varsel om oppstart av planarbeid
Sak Frist for innspill
Ingen saker om oppstart akkurat nå

Planer på høring

Her finner du forslag til arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som planutvalget har vedtatt å legge ut til høring/offentlig ettersyn. Du har mulighet til å gi innspill til planforslagene. Klikk på den enkelte plan for mer informasjon.

På høring nå - Areal-, kommunedel- og reguleringsplaner til høring
Sak Frist for innspill
Høring og offentlig ettersyn: Årøsetervegen 14, 16 og 20 15. desember
Høring og offentlig ettersyn: Utvidelse massedeponi Stokkevelta 30. januar

Nylig vedtatte planer med klagefrist

Her finner du arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er vedtatt og som det er klagefrist på.

Nylige vedtatte arealplaner med klagefrist
PlanId Sak Klagefrist
202302 Høvdingbygget 21. desember

Planarbeid som pågår

Planarbeid kan gå over lang tid. Det kan for eksempel gå lang tid etter varslet oppstart av planarbeid, til de legges ut på høring, eller det kan være vedtatte planer som er under klagebehandling.

Planer som du ikke finner i kategoriene over, finner du på arealplaner.no

Arealplanarbeid som pågår
PlanId Sak

Se også:

Hva er en reguleringsplan?

Planveileder

Reguleringsplaner som er vedtatt

Andre saker på høring

Kontakt

Lisa Sklett
rådgiver
E-post
Mobil 90 80 85 27