Areal- og reguleringsplaner under arbeid

Gi innspill til en areal- og reguleringsplan eller se oversikt over planer som har varslet oppstart, er lagt ut til høring eller som nylig er vedtatt.

En planprosess har mange ledd og går gjennom en rekke milepæler:

  • varsel om oppstart
  • plan til høring
  • vedtatt plan

På denne siden vises bare planer under arbeid. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå. 

 Se arealplaner.no for oversikt over alt pågående planarbeid

Varsel om oppstart

Her er oversikt over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er varslet igangsatt av kommunen eller en privat forslagsstiller. Du har mulighet for å gi innspill til planarbeidet i dette steget i prosessen. Klikk på den enkelte plan for mer informasjon.

På høring nå - Varsel om oppstart av planarbeid
Sak Frist for innspill
Varsel om oppstart: Fannefjord høydebasseng 14. juni
Varsel om oppstart: Molde ferjekai vest – Sekkenferga 15. juni

Planer på høring

Her finner du forslag til arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som planutvalget har vedtatt å legge ut til høring/offentlig ettersyn. Du har mulighet til å gi innspill til planforslagene. Klikk på den enkelte plan for mer informasjon.

På høring nå - Areal-, kommunedel- og reguleringsplaner til høring
Sak Frist for innspill
Ingen areal-, kommunedel- eller reguleringsplan på høring akkurat nå.

Nylig vedtatte planer med klagefrist

Her finner du arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er vedtatt og som det er klagefrist på.

Nylige vedtatte arealplaner med klagefrist
PlanId Sak Klagefrist
Ingen vedtatte arealplaner med klagefrist akkurat nå.

Planarbeid som pågår

Planarbeid kan gå over lang tid. Det kan for eksempel gå lang tid etter varslet oppstart av planarbeid, til de legges ut på høring, eller det kan være vedtatte planer som er under klagebehandling.

Planer som du ikke finner i kategoriene over, finner du på arealplaner.no

Arealplanarbeid som pågår
PlanId Sak
202120 Lundavang og Stuevollen
202121 Grandfjæra vest
201217 Djupdalen sør

Se også:

Hva er en reguleringsplan?

Planveileder

Reguleringsplaner som er vedtatt

Andre saker på høring

Kontakt

Lisa Sklett
rådgiver
E-post
Mobil 90 80 85 27